การปิดให้บริการ ผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การปิดให้บริการ ผู้ป่วยในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ