การปิดให้บริการตรวจและเจาะเลือด ของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

การปิดให้บริการตรวจและเจาะเลือด ของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ