การปิดเส้นทางสัญจรและเส้นทางจราจร ณ บริเวณด้านหน้าตึกเอลิสะเบธ จักรพงษ์ และด้านหลังอาคารอุปการเวชชกิจ

การปิดเส้นทางสัญจรและเส้นทางจราจร ณ บริเวณด้านหน้าตึกเอลิสะเบธ จักรพงษ์ และด้านหลังอาคารอุปการเวชชกิจ