การปรับปรุงพื้นที่จราจรและพื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

การปรับปรุงพื้นที่จราจรและพื้นที่จอดรถ ด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ และอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์