พฤติกรรมเนือยนิ่งขณะ Work From Home เสี่ยงโรคเบาหวาน

พฤติกรรมเนือยนิ่งขณะ Work From Home เสี่ยงโรคเบาหวาน

การทำงานอยู่ในที่พักอาศัยช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้ดีที่สุด แต่หากอยู่ในที่พักอาศัยโดยไม่ขยับร่างกาย ร่วมกับรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง จะทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ซึ่งนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลิน (Insulin Resistance) และโรคเบาหวาน

โรคแทรกซ้อนจากพฤติกรรมเนือยนิ่ง

  • โรคเบาหวาน ชนิดที่ 2
  • โรคไขมันในเลือดสูง
  • โรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคความดันโลหิตสูง
  • โรคหลอดเลือดหัวใจ
  • โรคไขมันพอกตับ

ป้องกันความเสี่ยง

  1. ออกกำลังกายเป็นประจำ หากพื้นที่พักอาศัยมีจำกัดควรใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ลู่วิ่ง ฮูลาฮูป หรือเครื่องปั่นจักรยาน
  2. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีความหลากหลายให้สารอาหารครบ 5 หมู่ และรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
  3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
  4. ยืนหรือเดินให้มากขึ้น หากเผลอนั่งนานอาจใช้วิธีตั้งนาฬิกาปลุกทุก 50 นาที เพื่อลุกขึ้นเดินไปมา

คำแนะนำจากแพทย์

ควรขยับร่างกายให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ หากไม่มีอุปกรณ์
ออกกำลังกายสามารถทำงานบ้านเพื่อทดแทนการออกกำลังกายได้หรือขยับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น เดินต่อเนื่องวันละ 30 นาที

ที่มา : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564