ครรภ์เป็นพิษ ความเสี่ยงที่คุณแม่มีลูกช้าต้องเผชิญ

ครรภ์เป็นพิษ ความเสี่ยงที่คุณแม่มีลูกช้าต้องเผชิญ

ภาวะครรภ์เป็นพิษ คือภาวะความดันโลหิตสูงที่พบได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ สามารถเกิดได้กับหญิงตั้งครรภ์ในทุกช่วงวัย
แต่มักพบมากขึ้นในผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 2. มีประวัติครรภ์เป็นพิษในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน
 3. การตั้งครรภ์แฝด
 4. มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคแพ้ภูมิตัวเอง
 5. มีภาวะอ้วน

อาการและอาการแสดงของภาวะครรภ์เป็นพิษ

 1. ความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ตั้งแต่อายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป
 2. ตรวจพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ
 3. ตัวบวม ปวดศีรษะ ตามัว จุกแน่นลิ้นปี่

อันตรายจากภาวะครรภ์เป็นพิษ

อันตรายที่เกิดกับคุณแม่

 • เกิดภาวะชัก
 • เสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตก
 • มีภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดไม่แข็งตัว ตับวาย ไตวาย หัวใจวาย หรือเสียชีวิต

อันตรายที่เกิดกับทารกในครรภ์

 • ทารกเติบโตช้าในครรภ์
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • ทารกเสียชีวิตในครรภ์

หากทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ควรรีบฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อรับการดูแล ให้เป็นการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ไร้ภาวะแทรกซ้อน ทั้งกับคุณแม่และทารก

ข้อมูลโดย : ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ : 20 กรกฏาคม 2567