ปวดฟัน

ปวดฟัน

การปวดฟันอาจมีอาการตั้งแต่ปวดเวลาดื่มน้ำเย็น ปวดเวลาเศษอาหารติด เคี้ยวเจ็บ จนถึงอาการปวดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งกระตุ้น

สาเหตุ

  • ฟันผุ
  • ฟันสึก
  • ฟันร้าว
  • ฟันแตก
  • ฟันคุด
  • โรคเหงือกอักเสบ

การรักษา

ฟันผุ ฟันสึก ฟันร้าว ในระยะแรก อาจทำให้เกิดอาการเสียวพัน หากปล่อยลุกลาม ไม่ได้รับการรักษาจนทะลุถึงโพรงประสาทฟันจะทำให้ปวด ซึ่งสามารถดูแลเบื้องต้นได้ด้วยการใช้ยาแก้ปวดระงับอาการ และรีบพบทันตแพทย์ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

การป้องกัน

ควรพบทันตแพทย์ ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2565
ที่มา : ทพญ.วธิศรา เกียรติพาณิชย์
ฝ่ายทันตกรรม