รู้จักภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

รู้จักภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด คือ ภาวะที่มีแบคทีเรียก่อโรค รกล้ำในระแสลือด เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อองค์ประกอบแปลกปลอมของเชื้อแบคทีเรีย ปฏิกิริยานั้นอาจทำให้การทำงานของอวัยวะในร่างกายเกิดความล้มเหลว หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

การติดเชื้อในกระแสเลือดอาจพบเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในตำแหน่งอื่นของร่างกาย เช่น

  • ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
  • การติดเชื้อลิ้นหัวใจ
  • การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
  • การติดเชื้อทางเดินอาหารและตับ เป็นต้น

อาการที่ควรเฝ้าระวัง

  • ไข้สูง หนาวสั่น
  • อ่อนเพลีย ซึม
  • หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว
  • อาเจียน ท้องเสียรุนแรง

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในกระแสลือดรุนแรง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มภูมิคุ้มกันผิดปกติ เมื่อมีการติดเชื้อไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเอง ควรพบแพทย์และใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2565
ที่มา : อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก