ผมบางจากโรคดึงผม

ผมบางจากโรคดึงผม

โรคดึงผม (Trichofillomania) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีผมบางจากการดึงผมหรือขนบริเวณเดิมซ้ำหลายครั้งปัจจุบันจัดอยู่ในอาการทางจิตเวชกลุ่มย้ำคิดย้ำทำ พบได้ทั้งเพศชายและหญิง โดยผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวขณะมีพฤติกรรมดึงผม เนื่องจากช่วยคลายความเครียดหรือความกังวล

อาการ

  • ผมร่วงเป็นหย่อม โดยมีรูปร่างประหลาดหรือขอบมีความขรุขระ
  • อาจพบรอยแกะเกาที่หนังศีรษะ ใบหน้า หรืออาการกัดเล็บร่วมด้วย
  • หย่อมผมร่วงมักพบอยู่ด้านเดียวกับมือข้างถนัด นอกจากนั้นยังพบได้กับขนตามร่างกาย เช่น ขนคิ้ว ขนตา ขนรักแร้ เป็นต้น
  • จัดเป็นภาวะผมร่วงชนิดไม่มีแผลเป็น ยกเว้นมีการดึงผมอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

การรักษา

  • แพทย์จะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุของโรค โดยผมที่ร่วงจะขึ้นใหม่ได้หากหยุดดึงผม
  • หากมีความผิดปกติของผิวหนัง เช่น คันหนังศีรษะ หนังศีรษะอักเสบแพทย์จะให้การรักษาด้วยการให้ยาตามความเหมาะสม ได้แก่ ยาชนิดทายาชนิดฉีด หรือการใช้ยาสระผมลดอาการอักเสบของหนังศีรษะ
  • หากผู้ป่วยยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ อาจพิจารณาให้ยาชนิดรับประทานหรือปรึกษาจิตแพทย์เพื่อรักษาและคลายความเครียดที่อาจเป็นสาเหตุของการดึงผม

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564
ที่มา : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป