อันตรายจากพลุและประทัด

อันตรายจากพลุและประทัด

พลุและประทัด อุปกรณ์เฉลิมฉลองในเทศกาลต่าง ๆ แต่อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อร่างกาย ทั้งยังเป็นภัยในระยะยาว และส่งผลกระทบร้ายแรง ที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้

ผลกระทบที่เกิดจากพลุและประทัด

 1. ระคายเคืองตามร่างกาย เนื่องจากสารเคมีอันตรายในพลุและประทัด
 2. ผิวหนังพุพอง จากประกายไฟ และความร้อนของพลุและประทัด
 3. ผิวกระจกตาไหม้ กระจกตาหลุดลอก เนื่องจากโดนสะเก็ดพลุ หรือดอกไม้ไฟ อาจทำให้เสียดวงตาอย่างถาวร
 4. หูอื้อ หูดับ มีเสียงรบกวนในหู หรือเยื่อแก้วหูฉีกขาดได้
 5. อวัยวะฉีกขาด จากแรงระเบิด

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับบาดเจ็บจากพลุและประทัด

 1. ถ้ามีแผลฉีกขาดควรห้ามเลือดด้วยการใช้ผ้าสะอาดพันรอบแผล กดแผลให้แน่นเพื่อชะลอการไหลเวียนของเลือด และนำส่งโรงพยาบาลโดยทันที
 2. หากดวงตาได้รับบาดเจ็บควรหาอะไรป้องกันดวงตา และไปพบแพทย์ทันที
 3. หากมีอาการผิวพุพอง ระคายเคืองตามร่างกาย หูอื้อหรือหูดับ ควรพบแพทย์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาก่อนลุกลาม และเป็นอันตรายในระยะยาว

การป้องกัน

 1. หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณที่มีการจุดพลุและไม่ควรจุดพลุใกล้กับวัตถุไวไฟ
 2. สำหรับเด็กควรเล่นพลุหรือประทัดภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ และใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่มีความแข็งแรงทุกครั้ง
 3. ใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง เช่น ที่อุดหู (Ear plug)

ข้อมูล อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุล
ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566