เสียวฟัน มันทรมาน

เสียวฟัน มันทรมาน

เสียวฟัน เป็นอาการปวดเสียวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ จากการตอบสนองของบริเวณ ที่มีการเปิดออกของเนื้อฟันต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ความร้อน ความเย็น ลมเป่าแห้ง

สาเหตุ

  • ฟันผุ
  • ฟันสึก
  • ผิวรากฟันโผล่จากการมีเหงือกร่นซึ่งเกิดจากการแปรงฟันผิดวิธีหรือโรคปริทันต์
  • วัสดุอุดฟันเสื่อมหรือรั่ว
  • ฟันร้าว
  • ภาวะเนื้อฟันไวเกิน

การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีร่วมกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

ที่ทำลายชั้นเคลือบฟันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันอาการเสียวฟัน เมื่อมีอาการเสียวฟัน ควรจะได้รับการตรวจฟันเพื่อหาสาเหตุและรักษาอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ที่มา : ทพญ.นภัสสร องค์พิเชฐเมรา
ฝ่ายทันตกรรม