เครียดที่ใจ…ทำไมลงที่กระเพาะ

เครียดที่ใจ…ทำไมลงที่กระเพาะ

เมื่อร่างกายเกิดภาวะเครียดจะส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนต่าง ๆ รวมไปถึงกระเพาะอาหารที่หลั่งกรดออกมามากกว่าปกติ เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร และการย่อยอาหารช้าลง

สังเกตอาการเครียดลงกระเพาะ

  1. ปวดหรือจุก บริเวณลิ้น มักเป็นก่อนหรือหลังการรับประทานอาหาร
  2. แน่นท้อง ท้องอืด อาหารไม่ย่อย อิ่มเร็ว
  3. มีลมในกระเพาะอาหารมาก เรอบ่อย
  4. คลื่นไส้ อาเจียน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล
หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์