นอนกรน หลับไม่สนิท เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

นอนกรน หลับไม่สนิท เสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เกิดจากการปิดกั้นของท่อทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้สมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และอาจเป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ

ใครเป็นกลุ่มเสี่ยง ?

 • ผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก
 • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอน

รู้หรือไม่ คนใกล้ชิดหรือคู่สมรส มักเป็นผู้พบความผิดปกติของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

อาการเบื้องต้น

 • นอนกรนเสียงดัง หรือหายใจเสียงดังทางจมูก
 • เหงื่อออกมากขณะนอนหลับ
 • ตื่นกลางดึกบ่อย
 • ปวดศีรษะหลังตื่นนอน ง่วงนอนตอนกลางวัน
 • ปากแห้ง เจ็บคอ
  หากมีอาการข้างต้น ควรพบแพทย์เพื่อนัดหมายตรวจเพิ่มเติมต่อไป

วิธีรักษาและดูแลตนเอง

 • ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย
 • หยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มแอลกอฮอล์
 • ปรับท่าทางในการนอน โดยนอนตะแคง เพื่อลดการอุดกั้นของทางเดินหายใจ
 • การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP)
 • อุปกรณ์ทันตกรรมรักษาการนอนกรน (Oral Appliance)
 • การผ่าตัดเพดานอ่อน

ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย และอาจใช้หลายวิธีร่วมกัน

ข้อมูลโดย : รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ศูนย์นิทราเวช
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567