ปัจจัยเสี่ยงกระเพาะอาหารทะลุ

ปัจจัยเสี่ยงกระเพาะอาหารทะลุ

กระเพาะอาหารทะลุ เกิดจากการที่ผนังกระเพาะอาหารมีรูรั่ว ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

ใครบ้างเป็นกลุ่มเสี่ยง?

  • ผู้ที่รับประทานยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ ยาหม้อ ยาลูกกลอนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยาอาจทำให้เกิดการระคายเคือง กระเพาะอาหาร จนเกิดแผล และเลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร หากแผลลึกอาจส่งผลให้กระเพาะทะลุได้
  • ผู้ป่วยที่เคยมีแผลในกระเพาะอาหาร หากมีสิ่งที่ทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหาร จะมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหารซ้ำได้มากขึ้น
  • การติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร มักเกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน ทำให้เกิดการอักเสบและแผลในกระเพาะอาหาร
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระเพาะอาหารชนิดโตเร็ว อาจเกิดกระเพาะทะลุได้ โดยเฉพาะช่วงที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565
ที่มา : รศ. พญรภัส พิทยานนท์
ฝ่ายอายุรศาสตร์