ฝนตกน้ำขัง ระวัง “โรคฉี่หนู”

ฝนตกน้ำขัง ระวัง “โรคฉี่หนู”

โรคฉี่หนู หรือ โรคเลปโตสไปโรซิส เกิดจากการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ เช่น หนู สุนัข แมว และสุกร ที่ปนเปื้อนในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน 

อาการ

– คลื่นไส้ อาเจียน
– ตาแดง
– ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
– ตาเหลือง ตัวเหลือง
– ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง

การรักษา

แพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการ

โรคฉี่หนูป้องกันได้ 

– หลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วม ย่ำโคลน
– อย่าให้บาดแผลสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด 
– ล้างมือบ่อยๆ
– หลังลุยน้ำให้รีบอาบน้ำให้สะอาดทันที 


ข้อมูลโดย 
รศ. ดร. พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
ฝ่ายจุลชีววิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2566