ข้อบ่งชี้การฉายรังสีในโรคมะเร็งเต้านม

ข้อบ่งชี้การฉายรังสีในโรคมะเร็งเต้านม
 1. ฉายรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสงวนเต้านม
 2. ฉายรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทั้งหมด หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดสงวนเต้านม และมีปัจจัยความเสี่ยงต่อการกลับมาของโรคสูง ได้แก่
  • พบการกระจายไปต่อมน้ำเหลือง
  • ก้อนลุกลามไปผิวหนัง
  • มะเร็งเต้านมที่พบการอักเสบร่วมด้วย
  • ก้อนลุกลามไปผนังทรวงอก
  • ก้อนมีขนาดใหญ่
  • หลงเหลือเซลล์มะเร็ง ภายหลังการผ่าตัด
 3. ฉายรังสีเพื่อลดขนาดก้อนหรือลดอาการปวดจากมะเร็งที่เต้านมในผู้ป่วยที่ก้อนใหญ่ผ่าตัดไม่ได้ และไม่ตอบสนองต่อการให้ยาเคมีบำบัด
 4. ฉายรังสีประคับประคองในผู้ป่วยระยะแพร่กระจาย เช่น
  • มะเร็งกระจายไปสมอง
  • มะเร็งกระจายไปกระดูกและมีอาการปวด
  • มะเร็งกระจายไปปอด
  • มะเร็งกระจายไปตับ

ข้อมูลโดย : ผศ.(พิเศษ) พญ.ชนม์นิภา นันทวิทยา
ฝ่ายรังสีวิทยา
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2566