เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงมะเร็งร้าย

เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงมะเร็งร้าย
  • มะเร็งปอด
  • มะเร็งช่องปาก คอหอย และกล่องเสียง
  • มะเร็งหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และตับอ่อน
  • มะเร็งไตและกระเพาะปัสสาวะ
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พ.อ. นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย
หน่วยอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติโรคระบบการหายใจ
ฝ่ายอายุรศาสตร์