Q&A โควิด-19 “โอมิครอน”

Q&A โควิด-19 “โอมิครอน”

สายพันธุ์โอมิครอน ติดต่อง่ายจริงหรือไม่?

จริง

สายพันธุ์โอมิครอนแพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลต้าอย่างน้อย 2 เท่าขึ้นไป เพราะพบในประเทศต่าง ๆ นอกทวีปแอฟริการวมแล้วเกือบ 50 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย คาดว่าในอนาคตสายพันธุ์โอมิครอนจะเข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้า

สายพันธุ์โอมิครอน หลบหลีกภูมิต้านทานจากการติดเชื้อเดิมหรือวัคซีนได้หรือไม่?

ผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนที่พบขณะนี้ มีจำนวนหนึ่งฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม และอีกจำนวนหนึ่งเคยเป็นโรคโควิด-19 มาก่อน แสดงว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นป้องกันได้แบบไม่สมบูรณ์ แต่เกือบทั้งหมดมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย

วัคซีนยังสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้

สายพันธุ์โอมิครอน ความรุนแรงของโรคเป็นอย่างไร?

ยังไม่สามารถสรุปได้

แต่พบว่า ผู้ป่วยทั้งในทวีปแอฟริกาและประเทศอื่น ๆ นอกทวีปแอฟริกา ส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
ที่มา : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก