เตรียมกายใจให้พร้อมก่อนไปบริจาคโลหิต

เตรียมกายใจให้พร้อมก่อนไปบริจาคโลหิต
  • มีสุขภาพแข็งแรง หากมียาที่รับประทานเป็นประจำให้แจ้งเจ้าหน้าที่คัดกรองทุกครั้ง
  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • สวมใส่เสื้อผ้าสบาย ไม่คับจนเกินไป
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีธาตุเหล็กสูงก่อนบริจาคโลหิตแต่หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเพราะจะทำให้พลาสมาขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้
  • งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
  • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
  • ดื่มน้ำอย่างน้อย 3 – 4 แก้ว ก่อนการบริจาคโลหิต 30 นาที เพื่อให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น ลดอาการขาดน้ำจนเป็นลม

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ. พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร