PM 2.5 กับผิวหนัง

PM 2.5 กับผิวหนัง

PM 2.5 มีผลต่อผิวหนังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

มีการวิจัยพบว่า PM 2.5 ส่งผลต่อ “ความชรา” ของผิวหนัง ทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่าย โดยเฉพาะการเกิดกระชนิดที่พบในผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง อาจมีอาการคัน และระคายเคืองมากขึ้นกว่าปกติ

คำแนะนำ

  • ในช่วง ค่า PM 2.5 สูง ควรใช้เวลานอกอาคารให้น้อยลง
  • ใส่หน้ากากอนามัย
  • และทำความสะอาดผิวหนังอย่างเหมาะสม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
ที่มา : ศ. ดร. นพ.ประวิตร อัศวานนท์
หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์