ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไหม้ตลอดเวลา

ทำอย่างไรเมื่อจมูกได้กลิ่นไหม้ตลอดเวลา

การได้รับกลิ่นผิดปกติ โดยหาต้นกำเนิดของกลิ่นภายนอกร่างกายไม่ได้ เช่น กลิ่นไหม้ กลิ่นเหม็นกลิ่นควันธูป อาจเกิดจากภาวะแฟนโทสเมีย ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะนี้ได้อย่างแน่ชัดอาจจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเส้นประสาทรับกลิ่นหรือความผิดปกติของการประมวลผลของระบบประสาทส่วนกลาง

กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแฟนโทสเมีย

  1. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
  2. ผู้ป่วยโรคไมเกรน
  3. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาโรคด้วยการฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอ
  4. ผู้ป่วยโรคทางจมูกและไซนัส
  5. ผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อหรือเคยมีประวัติการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
  6. ผู้ป่วยที่เคยได้รับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า
  7. ผู้ที่ได้รับมลพิษทางอากาศเป็นระยะเวลานาน

แม้จะไม่ใช่กาวะที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างรุนแรง แต่อาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกรำคาญ หรือส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง จึงควรมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้เมื่อเกิดความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
ที่มา : อ. ดร.นพ.ขจร เสรีศิริขจร
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา