Move on อย่างไรในยามเจอเรื่องไม่คาดฝัน

Move on อย่างไรในยามเจอเรื่องไม่คาดฝัน

ในช่วงเวลาที่เผชิญกับการจากไปอย่างกะทันหัน หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด อาจทำให้สภาพจิตใจของผู้คนรับมือไม่ได้ และติดอยู่กับความเศร้ากับเรื่องเดิม การก้าวข้ามความเสียใจมีแนวทางในการดูแลตนเองดังนี้

  • ยอมรับและเข้าใจความเป็นจริง หากตั้งคำถามเดิมซ้ำๆ ย่อมทำให้สมองเชื่อมโยงถึงสิ่งที่เป็นแง่ลบ จึงควรที่จะยอมรับว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าทำอะไรไม่ได้ ยอมรับความรู้สึกตัวเองกำลังเป็นทุกข์
  • รู้จักให้อภัยตัวเอง การรู้จักให้อภัยตนเอง และไม่คิดโทษตัวเองได้ จะมีส่วนให้เราก้าวข้ามปมความเสียใจในความคิดของตนเองได้ง่ายขึ้น
  • พูดคุยกับผู้คนที่ไว้วางใจหรือผู้เชี่ยวชาญ การขอความช่วยเหลือจากผู้คนรอบตัวที่ไว้วางใจพูดคุย หรือจิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาปัญหาความทุกข์ในใจ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ที่มา : ผศ. นพ.ฎชงค์ เหล่าธุจิสวัสดิ์
ฝ่ายจิตเวชศาสตร์