มะเร็งตับ ตรวจคัดกรองเร็ว รักษาได้

มะเร็งตับ ตรวจคัดกรองเร็ว รักษาได้

มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย โดยเฉพาะในเพศชาย เนื่องจากมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงมักมาพบแพทย์เมื่อมีอาการมากแล้วหรืออยู่ในระยะลุกลาม 

ใครควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับ

– ผู้ที่มีภาวะตับแข็ง
– ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือไวรัสตับอักเสบชี
– ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
– ผู้ที่มีภาวะไขมันพอกตับ
– ในครอบครัวมีประวัติป่วยโรคมะเร็ง
– เพศชายควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนในเพศหญิงควรตรวจคัดกรองมะเร็งตับเมื่ออายุ 50 ปีขึ้นไป

วิธีคัดกรอง

– ตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน 
– ตรวจเลือดเพื่อวัดระดับอัลฟาฟีโตโปรตีน หรือ AFP 

ควรตรวจทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี หรือตามนัดหมาย ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงแต่ละบุคคล

ใครมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีโรคตับอยู่แล้ว อย่าลืมเข้ารับการตรวจคัดกรอง ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกเริ่มก็สามารถรักษาให้หายได้

ข้อมูลโดย รศ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2567