คลินิกสุขภาพเพศการให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ

คลินิกสุขภาพเพศการให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ

การสื่อสารกับผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ ต้องให้เกียรติ ยอมรับในความหลากหลายและทำให้ผู้รับบริการสบายใจเมื่อมาพบแพทย์

คลินิกสุขภาพเพศมีแนวทางการสื่อสารและให้บริการดังนี้

  • อบรมแนวทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการ ให้แก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในคลินิกสุขภาพเพศให้สามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม สร้างบรรยากาศเป็นมิตรมีทัศนคติที่เปิดกว้างไม่ตัดสินผู้มีความหลากหลายทางเพศ
  • การใช้คำเรียกที่เหมาะสม แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานจะไม่เรียกคำนำหน้าชื่อตามเอกสารราชการ เพราะการจำแนกเพศออกเป็นเพียงแค่ชายหรือหญิงเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ ผู้รับบริการเกิดความไม่สบายใจ และหลีกเลี่ยงการใช้คำหรือชื่อที่อาจบ่งบอกเพศสภาพอย่างชัดเจน โดยผู้รับบริการไม่ยินยอม

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ