แคะจมูกบ่อย ๆ ระวังอันตรายจากสิ่งเหล่านี้

แคะจมูกบ่อย ๆ ระวังอันตรายจากสิ่งเหล่านี้
  1. การติดเชื้อ
    หากใช้นิ้วแคะจมูก แล้วเกิดบาดแผลถลอกหรือบาดแผลฉีกขาดในบริเวณโพรงจมูก อาจทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในซอกเล็บเข้าสู่บาดแผล ก่อให้เกิดการอักเสบ เป็นหนอง หรือเป็นฝีในโพรงจมูกได้
  2. เลือดกำเดาไหลง่าย
    เนื่องจากตำแหน่งที่เลือดกำเดาไหลได้ง่ายที่สุด อยู่บริเวณผนังกั้นโพรงจมูกด้านหน้า ซึ่งเป็นบริเวณที่นิ้วสามารถแคะจมูกถึงได้

“ดังนั้น เราจึงไม่ควรแคะจมูก ไม่ว่าจะใช้นิ้วมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ เพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลและการติดเชื้อ”

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.กฤษฎา โกวิทวิบูล
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา