รู้ก่อนสังเกตได้ “มะเร็งกระดูก” มีอาการอย่างไร

รู้ก่อนสังเกตได้ “มะเร็งกระดูก” มีอาการอย่างไร

1.โรคมะเร็งกระดูกคืออะไรและเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

  • เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย เกิดจากเซลล์ของกระดูกมีการเจริญผิดปกติ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง
  • มี 2 ชนิด คือ ชนิดปฐมภูมิหรือมะเร็งของตัวกระดูกเองและชนิดทุติยภูมิ หรือมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่นซึ่งที่พบบ่อยได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอด มะเร็งไต มะเร็งต่อมไทรอยด์ และที่พบค่อนข้างบ่อยในประเทศไทย คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี

2. อาการแสดงของโรคมะเร็งกระดูกในระยะแรก

  • อาการปวด โดยเฉพาะการปวดเวลาพักหรือเวลากลางคืน
  • กระดูกหักหรือกระดูกร้าวง่ายกว่าปกติ
  • มีก้อนโตขึ้นตามแขนและขา หรือกระดูกผิดรูป

ผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างทันท่วงที

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. นพ.ชินดนัย หงสประภาส
ฝ่ายออร์โธปิดิกส์