บริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไร?

บริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไร?

การบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดย 1 คนจะบริจาคโลหิต ครั้งละ 350 – 450 ซีซีหรือคิดเป็นร้อยละ 10 – 12 ของปริมาณโลหิตทั้งหมดในร่างกาย

หลังจากการบริจาคแล้ว ไขกระดูกในร่างกายจะทำการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยเม็ดเลือดแดงที่สร้างขึ้นใหม่นั้นจะไหลเวียนในร่างกายยาวนานประมาณ 120 วัน

ประโยชน์ของการบริจาคเลือด

  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของโขกระดูก ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง
  • ช่วยให้ทราบหมู่โลหิตของตนเองในระบบ ABO และ Rh
  • ช่วยให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดี
  • ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร
ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์