ยากับการบริจาคโลหิต

ยากับการบริจาคโลหิต

ยาบางชนิดส่งผลต่อคุณลักษณะของเลือด ดังนั้นในการบริจาคโลหิตจึงมียาบางชนิดที่ควรงดก่อนมาบริจาคโลหิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ยาที่จำเป็นต้องงดรับประทานก่อนมาบริจาคโลหิต

  • ยาแก้ปวดข้อ ยาแอสไพริน และต้านการอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือ NSIAD ควรหยุดรับประทานยา แล้ว 2 วัน จึงมาบริจาคโลหิต
  • ยาปลูกผม Finasteride ควรหยุดรับประทานยาแล้ว 1 เดือน จึงมาบริจาคโลหิต
  • ยาปฏิชีวนะ ควรหยุดรับประทานยามาแล้ว 7 วัน หรือหายขาดจากการติดเชื้อนั้น ๆ แล้ว
  • ยารักษาสิวที่เป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอเช่น isotretinoin (Roaccutane) ควรหยุดรับประทานยาอย่างน้อย 1 เดือน

ยาที่สามารถบริจาคโลหิตได้

  • ยาเบาหวานที่ไม่ใช่อินซูลิน
  • ยาลดกรด
  • ยาแก้แพ้
  • ยาลดกรคยูริก
  • ยาลดไขมันในเลือด
  • ยาคุมกำเนิด

*หมายเหตุ* สำหรับยาชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถปรึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รับบริจาคโลหิตที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตนั้น ๆ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
ที่มา : อ. พญ.รัตตพร วิชิตรัชนีกร
ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์