ทำทันตกรรมรักษาฟัน บริจาคโลหิต ได้หรือไม่?

ทำทันตกรรมรักษาฟัน บริจาคโลหิต ได้หรือไม่?

การทำฝัน มักทำให้เกิดบาดแผลหรือเกิดการอักเสบ จนอาจมีการติดเชื้อโดยไม่มีอาการ ซึ่งจะส่งผลไปยังผู้ป่วยที่ได้รับโลหิต ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนมาบริจาคโลหิต

  • เว้น 3 วัน สำหรับทันตกรรมทั่วไป เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูน การเปลี่ยนยางจัดฟัน
  • เว้น 7 วัน สำหรับทันตกรรมที่มีการผ่าตัด เช่น การผ่าฟันคุด การถอนฟัน การรักษารากฟัน

งดเว้นการบริจาคโลหิตหลังรับประทานยาบางชนิด

  • ยาปฏิชีวนะ (ฆ่าเชื้อ) ให้งดบริจาคโลหิต 7 วันหลังรับประทานยามื้อสุดท้าย และหากไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ ทั้งนี้ต้องพิจารณาโรคที่เป็นด้วยทุกครั้ง เนื่องจากโรคติดเชื้อที่มีการระบาดบางชนิด มีระยะเวลาที่ต้องงดบริจาคโลหิตแตกต่างกัน ให้ติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
  • ยาแก้ปวดฟัน เช่น ยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดข้อ หรือยาอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน ให้เว้น 2 วัน หลังจากนั้นหากไม่มีอาการปวดและหยุดยา แล้วจึงบริจาคโลหิตได้

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
ที่มา : นพ.เจตวรรณ ศิริอักษร
ฝ่ายธนาคารเลือด