ตับอักเสบ ภัยคุกคามใกล้ตัว ที่ควรระวัง

ตับอักเสบ ภัยคุกคามใกล้ตัว ที่ควรระวัง

ตับอักเสบ คือ ภาวะที่ตับเกิดการอักเสบจากสาเหตุอะไรก็ตาม มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังหากการอักเสบของตับไม่หายไปและเป็นแบบเรื้อรัง จะเกิดพังผืดหรือแผลป็นในเนื้อตับ เมื่อเป็นมากขึ้น จนกระจายทั่วทั้งตับ เรียกว่า ภาวะตับแข็ง และมีโอกาสสูงที่จะมีมะเร็งตับแทรกซ้อนขึ้น

ตับอักเสบ มี 2 ประเภท

ตับอักเสบเฉียบพลัน คือ ตับอักเสบที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตามที่การอักเสบหายได้เองในระยะ 6 เดือน

ตับอักเสบเรื้อรัง คือ ตับอักเสบจากสาเหตุใดก็ตาม ที่ไม่หายเองภายใน 6 เดือน และมักไม่มีอาการบ่งบอก จนกว่าจะถึงระยะสุดท้ายของโรค หรือตับวาย

แนะนำให้ตรวจเลือดดูค่าการอักเสบของตับ ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และซี เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่แอบซ่อนอยู่ หรือรู้เท่ทันโรคก่อนจะลุกลาม

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ที่มา : ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

Pin It on Pinterest