มะเร็งท่อน้ำดี พบมากสุดในภาคอีสาน

มะเร็งท่อน้ำดี พบมากสุดในภาคอีสาน

เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย

ปัจจัยเสี่ยง

  1. การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับจากการกินอาหารสุก ๆ ติบ ๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่มีเกล็ด เช่น ก้อยปลา, ปลาส้ม, ปลาร้าที่ไม่สุก
  2. ภาวะท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง
  3. ความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดีแต่กำเนิด เช่น โรคซีสต์ของท่อทางเดินน้ำดี
  4. ประวัติบุคคลในครอบครั้วเป็นมะเร็งท่อน้ำดี
  5. การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ตับแข็ง, การติตชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี, เบาหวาน

การป้องกัน

  1. หลีกเลี่ยงอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เลือกกินเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ
  2. หากได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ต้องทำการรักษาอย่างสม่ำเสมอจนหายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก
  3. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเอง หากพบความผิดปกติควรรีบไปพบเพทย์
  4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  5. หากมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือชี หรือมีตับแข็ง ควรพบแพทย์เพื่อรักษา และตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ที่มา : อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

Pin It on Pinterest