รู้ก่อน ป้องกันได้ สาเหตุของไวรัสตับอักเสบซี

รู้ก่อน ป้องกันได้ สาเหตุของไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีระยะเริ่มต้นจะไม่แสดงอาการ หลายคนจึงชะล่าใจปล่อยไว้ จนเกิดภาวะตับอักเสบเรื้อรัง ซึ่งหากไม่รีบรักษาก็อาจนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมีโอกาสเป็นมะเร็งตับต่อไปได้

ไวรัสตับอักเสบซีติดต่อได้อย่างไร

 • ติดต่อผ่านทางเลือด เช่น เคยได้รับเลือดที่ไม่ผ่านการคัดกรองตรวจหาเชื้อ
 • ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ที่มีเชื้อ เช่น แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด หรือเข็มฉีดยา
 • มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันกับผู้ที่มีเชื้อ
 • เคยสักหรือเจาะร่างกายด้วยอุปกรณ์เดียวกับผู้อื่นหรืออุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
 • รับเชื้อจากแม่สู่ลูก

ไวรัสตับอักเสบซีป้องกันได้อย่างไรบ้าง ?

 • หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น
 • หากมีคู่นอนหลายคน ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • สวมถุงมือหรืออุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสเลือด
 • ตรวจเลือดเพื่อดูค่าการทำงานของตับเป็นประจำทุกปี

ไวรัสตับอักเสบซีตรวจอย่างไร
ขอรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซีได้ โดยไม่ต้องงดอาหาร

ไวรัสตับอักเสบซีดูแลตัวเองอย่างไร

 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 • รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและครบ 5 หมู่
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมที่ไม่จำเป็น
 • พบแพทย์ตามนัดหมายเพื่อติดตามอาการ

ปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบซีมียาที่รักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่าลืมติดตามอาการกับแพทย์ตามนัดหมายก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนได้

ข้อมูลโดย : อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ด้านโรคตับ
ข้อมูล ณ วันที่ : 3 เมษายน 2567