รู้เท่าทันโรคมะเร็งท่อน้ำดี

รู้เท่าทันโรคมะเร็งท่อน้ำดี

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี

 • พยาธิใบไม้ตับ
 • การอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดี
 • ถุงน้ำของท่อร่วมน้ำดี
 • โรคตับเรื้อรัง ตับแข็ง
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี
 • ลำไส้อักเสบเรื้อรัง
 • สารไนโตรซามีน จากการรับประทานอาหารหมักดอง

การวินิจฉัย

 • การถ่ายภาพรังสีท่อน้ำดีและตับอ่อนโดยการส่องกล้อง
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

อาการของโรค

 • ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • อุจจาระสีซีด
 • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 • ปวดจุกแน่นท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรือใต้ชายโครงขวา

การรักษา

 • กรณีสามารถผ่าตัดได้ : ผ่าตัดก้อนตามด้วยการให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสงในผู้ป่วยบางราย
 • กรณีไม่สามารถผ่าตัดได้หรือระยะแพร่กระจาย: ให้ยาเคมีบำบัด ร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ / ยามุ่งเป้าในผู้ป่วยบางราย

ข้อมูลโดย อ.พญ.ณัฏยา ตียพันธ์
หน่วยมะเร็งวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์
ข้อมูล ณ ​วันที่ 27 เมษายน 2567