ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ รักษาได้ อย่าปล่อยไว้จนรุนแรง

ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ รักษาได้ อย่าปล่อยไว้จนรุนแรง
  ต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งมีผลต่อการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ควบคุมการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การเต้นของหัวใจ การหายใจ การย่อยอาหาร รวมทั้งยังส่งผลต่อระบบประสาทและอารมณ์ด้วย 

หากต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนนี้ออกมามากผิดปกติ จะเรียกว่า ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ตามมา

อาการเบื้องต้น

 • ขึ้ร้อน เหงื่อออกมาก
 • มือสั่น
 • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
 • เหนื่อยง่าย
 • ทานจุ แต่น้ำหนักลด
 • ถ่ายอุจจาระบ่อย
 • ในบางรายอาจมีอาการตาโปนร่วมด้วย

ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ รักษาอย่างไร ?

 1. รับประทานยาต้านไทรอยด์
 2. รับประทานสารรังสีไอโอดีน (I-131)
 3. ผ่าตัดต่อมไทรอยด์
  ทั้งนี้ การจะรักษาด้วยวิธีใดนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์พิจารณาร่วมกับความต้องการของผู้ป่วย รู้หรือไม่ การรับประทานอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนมาก ๆ ไม่ได้ช่วยในเรื่องการรักษาหรือทำให้อาการของภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษดีขึ้นแต่อย่างใด

ข้อมูลโดย : รศ.พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ : 18 พฤษภาคม 2567