ป้องกันหูดหงอนไก่ ได้อย่างไร?

ป้องกันหูดหงอนไก่ ได้อย่างไร?
  • ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
  • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง
  • มีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่นอนของตนเอง ไม่มีคู่นอนหลายคน ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
  • หากพบความผิดปกติที่ต้องสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะหากเป็นซ้ำบ่อย เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งได้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์