กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง

กินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
  • ลดการบริโภคอาหารประเภทปิ้งย่าง
  • เลิกสูบบุหรี่
  • เลือกรับประทานอาหารประเภทธัญพืช ผัก และผลไม้ให้เพียงพอ
  • งดดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งหลายชนิด
  • จำกัดการบริโภคเนื้อแดง และอาหารแปรรูปต่าง ๆ เช่น ไส้กรอก กุนเชียง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. พญกนกพร ทองเลิศ
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีรักษา