วิธีดูแลเด็กเมื่อรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation

วิธีดูแลเด็กเมื่อรักษาโควิด-19 แบบ Home Isolation
  1. สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับวัยของเด็ก อธิบายเรื่องโรคและความจำเป็นที่เด็กต้องอยู่ที่บ้าน
  2. ผู้ป่วยเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปี ควรใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากใส (Face Shield) หรือหน้ากากอนามัยกับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี หรือเด็กที่ไม่สามารถถอดหน้ากากเองได้ เมื่อหายใจไม่สะดวก
  3. ผู้ดูแลควรมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถกักตัวต่อได้อีก 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสผู้ป่วยเด็ก
  4. ผู้ดูแลควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน หากมีความจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างจากผู้อื่น
  5. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ดูแล ควรแยกชุดอาหารและของใช้ส่วนตัวต่าง ๆ
  6. ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
  7. ผู้ดูแลและเด็กควรล้างมือด้วยน้ำและสอย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์จลความเข้มข้นร้อยละ 70 ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
  8. ผู้ดูแลควรหมั่นสำรวจสภาวะจิตใจของตนเองและเด็ก ไม่ให้ตึงเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไป
  9. สนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยภายในที่พักหรือสถานพยาบาล เช่น อ่านหนังสือ วาดรูป
  10. ผู้ดูแลควรสังเกตอาการของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติควรไปพบแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. พญ.นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์