ดื่มน้ำน้อยไปส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

ดื่มน้ำน้อยไปส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย

ในผู้ที่ดื่มน้ำน้อยหรือร่างกายสูญเสียน้ำมากเกินไปจนเกิดภาวะขาดน้ำนั้น จะทำให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำงานไม่มีประสิทธิภาพ มีสัญญาณเตือน ดังนี้

 • ปากแห้ง กระหายน้ำ
 • อ่อนเพลีย
 • ปากแห้ง กระหายน้ำ
 • อ่อนเพลีย
 • ปากแห้ง กระหายน้ำ
 • อ่อนเพลีย
 • ปากแห้ง กระหายน้ำ
 • อ่อนเพลีย
 • ปัสสาวะสีเข้ม มีกลิ่นฉุน
 • มึนศีรษะ
 • ง่วง ซึม

ควรดื่มน้ำวันละ 1 – 2 ลิตร เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ที่มา : รศ.(พิเศษ) นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน
หน่วยโรคใต ฝ่ายอายุรศาสตร์