การแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation)

การแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation)

ข้อดีของการแยกกักตัวที่บ้าน

  1. สามารถได้รับยา การดูแลที่เหมาะสม และการติดตามจากแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น แก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์
  2. การอยู่บ้านและมีสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยช่วยลดความเครียด ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น เมื่อสุขภาพจิตดีร่างกายจะฟื้นตัวเร็วขึ้น
  3. ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแทรกซ้อนในโรงพยาบาล ซึ่งมักมีความรุนแรงสูง
  4. เพิ่มความราบรื่นของระบบการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และการรอเตียงที่มีจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มีความจำเป็นได้มากขึ้น

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน