Home Isolation ผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวอย่างไรในบ้านที่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วย

Home Isolation ผู้ป่วยโควิด-19 กักตัวอย่างไรในบ้านที่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วย
  1. ผู้ป่วยแยกอยู่ในห้องส่วนตัวหากไม่มีห้องส่วนตัวควรกั้นพื้นที่แยกห่างจากสมาชิกในบ้านให้มากที่สุด
  2. ผู้ป่วยควรมีห้องน้ำแยกส่วนตัวหากแยกไม่ได้ควรใช้ห้องน้ำเป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้
  3. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้านคนอื่น ๆ
  4. ในเวลาที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกัน รับส่งสิ่งของหรือพูดคุยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
  5. หมั่นล้างมือและทำความสะอาดผิวสัมผัส เช่น ราวจับ ลูกบิดประตู ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
  6. แยกเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ป่วย เช่น จานชาม ซ้อนส้อม
  7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนหากเป็นไปได้ ผู้ป่วยควรซักเองทั้งหมด
  8. แยกถังขยะติaดเชื้อ (ถุงแดง)สำหรับใส่ขยะของผู้ป่วยทั้งหมด
  9. หมั่นสังเกตอาการตนเอง วัดอุณหภูมิร่างกายและวัดออกซิเจนปลายนิ้วตามคำแนะนำของแพทย์ และรายงานผลทุกวันตามเวลาที่กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565
ที่มา อ. นพ.ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน
ฝ่ายอายุธศาสตร์