สุข สบายและมั่นใจ ในวัยทอง

สุข สบายและมั่นใจ ในวัยทอง
  • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ถั่ว เต้าหู้ ผักใบเขียว
  • ลดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง
  • ลดและงดการดื่ม แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ และน้ำอัดลม
  • การใช้ฮอร์โมนทดแทน ควรเป็นไปตามข้อบ่งชี้ และอยู่ภายใต้การดูแลโดยแพทย์
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น เดิน วิ่งเหยาะ ๆ แอโรบิก ไทเก็ก
  • ตรวจสขภาพเป็นประจำทุกปี
  • เพิ่มปริมาณอาหารประเภทกากใย เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อช่วยการขับถ่าย
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลาย ลดความเครียด และช่วยให้ ควบคุมอารมณ์ได้ดี เช่น อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา