ไฝดี ไฝร้ายระวังอย่างไร?

ไฝดี ไฝร้ายระวังอย่างไร?

สังเกตลักษณะของไฝที่พบในร่างกาย

  • รูปร่างไม่เป็นทรงชัดเจนไม่สมมาตร
  • ขอบขรุขระ ไม่เรียบ
  • สีไม่สม่ำเสมอ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 6 มิลลิเมตร
  • มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ

หากพบว่ามีไฝที่มีลักษณะข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา
เพราะอาจมีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.พสุ พรหมนิยม
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ฝ่ายศัลยศาสตร์