สุขภาพดี เริ่มที่ ลด หวาน มัน เค็ม

สุขภาพดี เริ่มที่ ลด หวาน มัน เค็ม

ใน 1 วัน ควรบริโภค

น้ำตาล ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน

 • ตัวอย่างปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มแต่ละชนิด
  • ชาเขียวรสน้ำผึ้งมะนาว 1 ขวด มีน้ำตาล 14 ช้อนชา
  • น้ำอัดลม 1 กระป๋อง มีน้ำตาล 8 – 11 ช้อนชา
  • ชาเย็น กาแฟเย็น มีน้ำตาลประมาณ 8 – 12 ช้อนชา
 • เทคนิคการลดหวาน
  • ชิมก่อนปรุง ลดการเติมน้ำตาล
  • ลด ละ เลิก เครื่องดื่มมีน้ำตาล
  • เลี่ยงขนมหวาน
  • ลดน้ำจิ้ม เลี่ยงซดน้ำแกง อาหารรสจัด
  • อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อ เลือกแบบไม่มีน้ำตาล หรือ น้ำตาลต่ำ  

น้ำมันไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน

 • ตัวอย่างปริมาณน้ำมันในอาหาร
  • ไก่ทอด 1 ชิ้น น้ำมัน 3 ช้อนชา
  • ปาท่องโก๋ 1 ชิ้นเล็ก น้ำมัน 1 ช้อนชา
  • โดนัท 1 ชิ้น น้ำมัน 4 ช้อนชา
 • เทคนิคการลดมัน
  • เลี่ยงอาหารทอด เบเกอรี่
  • ลดอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว
  • เลือกการใช้น้ำมันที่เหมาะสม 

เกลือ ไม่เกิน 1 ช้อนชาต่อวัน หรือน้ำปลา ไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน

 • ตัวอย่างปริมาณเกลือในอาหาร
  • น้ำปลา 1 ช้อนกินข้าว มีเกลือ ¾ ช้อนชา
  • ซุปก้อน 1 ก้อน มีเกลือ 1 ¼ ช้อนชา
  • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ห่อ มีเกลือประมาณ 1 ช้อนชา 
  • ปลาร้า 1 ช้อนกินข้าว มีเกลือประมาณ ¾ ช้อนชา 
 • เทคนิคการลดเค็ม
  • ชิมก่อนปรุง ลดการปรุงรส
  • เลี่ยงน้ำจิ้ม อาหารสำเร็จรูป
  • ลดการซดน้ำแกง 

ข้อมูลโดย อ.พญ.ณิชกานต์ หลายชูไทย 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2566