รู้ทัน…มะเร็งตับ

รู้ทัน…มะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อตับ 

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ 

 • ไวรัสตับอักเสบบีและซี 
 • การดื่มแอลกอฮอล์
 • ภาวะตับแข็งจากสาเหตุต่าง ๆ 
 • สารพิษอะฟลาท็อกซิน 
 • ภาวะธาตุเหล็กสะสมที่ตับ 
 • โรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิก 

อาการนำ

 • จุกแน่นท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา 
 • อืดแน่นท้อง ท้องโต 
 • ตาเหลือง ตัวเหลือง 
 • น้าหนักลดมากผิดปกติ 
 • เบื่ออาหาร อิ่มเร็ว 

การรักษา 

 • การผ่าตัดตับ 
 • การปลูกถ่ายตับ 
 • การทำลายก้อนมะเร็งด้วยความร้อน 
 • การรักษาด้วยวิธีใส่สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ และอุดเส้นเลือดที่เลี้ยงก้อนมะเร็ง 
 • การรักษาด้วยวิธีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี 
 • การใช้ยา 

“แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษา ขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วย ระยะของโรค และการทำงานของตับ”

ข้อมูลโดย : อ.พญ.ณัฏยา ตียพันธ์
หน่วยมะเร็งวิทยา 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566