หูดหงอนไก่

หูดหงอนไก่

หูดหงอนไก่ เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่วนมากเกิดจากเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6 และ 11

พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ติดต่อได้ง่าย และมีโอกาสเป็นซ้ำได้บ่อย

อาการ

  • ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ
  • เป็นติ่งเนื้อนูนขึ้น เรียบหรือขรุขระเล็กน้อย
    เมื่อขยายโตขึ้นลักษณะคล้ายดอกกระหล่ำ
  • คันหรือเจ็บ
  • บางรายอาจมีเลือดออกจากท่อปัสสาวะ

การรักษา

ขึ้นอยู่กับขนาด จำนวน และตำแหน่งของหูดหงอนไก่ โดยแพทย์และผู้ป่วยเป็นผู้พิจารณาเลือกการรักษา ดังนี้

  • การใช้ยาทา เช่น Podophylin, Imiquimod เป็นต้น
  • การจี้ด้วยความเย็น
  • การผ่าตัด
  • แนะนำให้ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างอื่นร่วมด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. นพ.ดุษฎี โสวรรณทิพย์
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์