เผชิญภาวะตัวซีด อาจเป็นโรค “โลหิตจาง”

เผชิญภาวะตัวซีด อาจเป็นโรค “โลหิตจาง”

ภาวะโลหิตจาง หรือภาวะซีด เป็นภาวะที่เกิดจากจำนวนเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายลดลง ทำให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้น้อยลง หรือไม่เพียงพอ
เป็นภาวะที่พบได้บ่อย และไม่ใช่โรคโดยตรง แต่เป็นสิ่งบอกเหตุว่าอาจมีโรคอื่น ๆ แฝงอยู่ในร่างกาย ควรมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง

 1. ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงน้อยลง เนื่องจาก
  การขาดธาตุเหล็ก กรดโฟลิก หรือวิตามินบี
  เกิดจากโรคบางชนิด เช่น โรคมะเร็งไขกระดูก โรคไตเรื้อรัง โรคที่มีการอักเสบเรื้อรัง
 2. การเสียเลือด
  การเสียเลือดจากบาดเจ็บเฉียบพลัน
  เสียเลือดมากจากประจำเดือนออกมากหรือนาน
  การเสียเลือดจากภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร
 3. การทําลายเม็ดเลือดแดงมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจาก
  โรคโลหิตจางกรรมพันธุ์บางชนิด เช่น โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคขาดเอนไซน์ G-6-PD โรคภูมิต้านทานทําลายเม็ดเลือดแดงตนเอง
  การติดเชื้อบางชนิด เช่น มาลาเรีย

ภาวะโลหิตจางมีอาการอย่างไร
อ่อนเพลีย หน้ามืด มึนงง สับสน
หายใจเร็ว ใจสั่น เหงื่อออก
ตัวซีด ตัวเหลือง
ปวดศีรษะ
ใจเต้นเร็วโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
เบื่ออาหาร
นอนไม่หลับ
ปวดท้อง คลื่นไส้

ป้องกัน “ภาวะซีด” ได้อย่างไร
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และวิตามินบี
ระมัดระวังการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุที่ทำให้เลือดออกเฉียบพลัน
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต
งดแอลกอฮอล์ หรือยาบางชนิด ที่อาจทำให้เกิดการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง
ตรวจสุขภาพเป็นประจำ ตรวจสอบระดับธาตุเหล็ก และความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงในร่างกาย

ข้อมูลโดย : ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ
ข้อมูล ณ วันที่ : 19 มิถุนายน 2567