หนังตากระตุกภาวะที่ควรเฝ้าระวัง

หนังตากระตุกภาวะที่ควรเฝ้าระวัง

ภาวะหนังตากระตุก หรือ ตาเขม่น เป็นอาการที่กล้ามเนื้อรอบดวงตามีการเกร็งกระตุก หดตัวผิดปกติ มักเริ่มจากอาการเล็กน้อย และค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น บางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นรบกวนการมองเห็นตาปิดและลืมตาไม่ขึ้น

สาเหตุส่วนใหญ่

  • โรคตา หรือ กระจกตาที่ทำให้เกิดการระคายเคือง เช่น ตาแห้ง จากการใช้สายตา หรือ เพ่งจอ คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
  • ความเครียด ไม่ได้พักผ่อน

อาการ

  • กะพริบตาถี่มากขึ้นหรือรอบตากระตุก อาจเกิดได้ทั้งข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง
  • กรณีรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการกะพริบตาค้าง หรือ ไม่สามารถลืมตาขึ้นเองได้ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัว เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

แนะนำ

  • หากมีอาการกระตุกเพียงเล็กน้อย แนะนำให้ผักสายตา หยอดน้ำตาเทียม
  • หากมีอาการเรื้อรัง ควรรีบพบจักษเพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและประเมินการรักษาต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2565
ที่มา : รศ. พญ.พริมา หิธัญวิวัฒน์กุล
ฝ่ายจักษุวิทยา