ผลกระทบจาก Work From Home ต่อระบบทางเดินอาหาร

ผลกระทบจาก Work From Home ต่อระบบทางเดินอาหาร

การทำงานที่บ้าน (Work From Home) ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการขยับร่างกายน้อยลง แต่บริโภคอาหารเพิ่มขึ้น ตื่นนอนและรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารจนเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ เช่น

ปวดแน่นท้อง กรดไหลย้อน


เกิดจากการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากหรือเร็วเกินไป
โดยเฉพาะอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีไขมันสูง ชา กาแฟ รวมถึง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และความเครียด ทำให้มีอาการปวดแน่นท้องแสบท้องบริเวณใต้ลิ้น แสบร้อนกลางอก ในช่วงระหว่างหรือหลังรับประทานอาหาร

ท้องผูก

เกิดจากระบบขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ขยับร่างกายหรือออกกำลังน้อยลง บริโภคผัก ผลไม้ และดื่มน้ำน้อยลง รวมถึงการกลั้นอุจจาระ ไม่ยอมลุกไปขับถ่ายแม้จะปวด ทำให้อุจจาระแข็งขึ้น ต้องใช้แรงเบ่งถ่ายมากและอาจมีอาการปวดท้อง ท้องอืดร่วมกับอาการท้องผูกด้วย

คำแนะนำจากแพทย์

  • ขณะ Work From Home ควรตื่นนอนและรับประทานอาหารให้ตรงเวลา ลุกเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ ไม่นั่งติดต่อกันเป็นเวลานาน รับประทานผัก ผลไม้ และดื่มน้ำให้เพียงพอ ลดหรืองดอาหารรสจัด ชา กาแฟ หากทำให้มีอาการปวดท้อง แสบหน้าอก หรือท้องผูกมากขึ้น ควรผ่อนคลายความเรียดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • หากมีอาการผิดปกติ เช่น อาเจียนบ่อย อุจจาระมีเลือดปน อ่อนเพลีย น้ำหนักลด โดยไม่ทราบสาเหตุ ควรรีบปรึกษาแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) พญฐนิสา พัชรตระกูล