ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก กับเทคนิคพิเศษหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2560
ที่มา : ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

Pin It on Pinterest