ขี้หูอุดตัน

ขี้หูอุดตัน
  • เมื่องหูอุดตัน อาจมีอาการแน่นหู หูอื้อ การได้ยินลดลง
  • บางรายถ้ารหเล็กหรือมีความผิดปกติบางอย่าง อาจทำให้ไม่สามารถขับขี้หูออกมาได้เอง ถ้ามีปัญหาขี้หูอุดตัน ควรพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อทำการดูแลรักษา
  • ในเด็ก หรือผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อม อาจไม่สามารถบอกได้ เมื่อมีอาการขี้หูอุดตันควรได้รับการประเมิน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
ที่มา : อ. ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
ศูนย์การได้ยิน การสื่อสาร และการทรงตัว
ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา